کاربران

داروخانه

بيمارستان

سيستم جامع اطلاعات بيمارستاني راسپينا

سيستم جامع اطلاعات بيمارستاني راسپينا ( Raspina HIS )جهت مديريت و مکانيزاسيون فعاليت هاي موجود در نظام درماني و بيمارستاني به همراه تأکيد بر ديدگاه هاي مديريتي طراحي و توليد گرديده است. راسپينا، کليه عمليات بيمار محور ( Patient Base ) را از ابتداي ورود بيمار تا هنگام خروج وي و خدمات صورت گرفته را اداره نموده و نتايج خدمات و سير درمان بيمار و يافته هاي پزشکي را در پرونده الکترونيک بيمار ثبت مي نمايد. اين سيستم با توجه به دارا بودن انعطاف پذيري در طراحي، قابليت انطباق با نظام کاري بيمارستان را داشته و بومي سازي ( Customization ) را به حداقل مي رساند.

سيستم جامع اطلاعات بيمارستاني راسپينا، گستره وسيعي از فعاليت هاي درماني، مالي و مديريتي مجموعه بيمارستان را پوشش مي دهد و براي کليه استفاده کنندگان و واحدهاي مرتبط با بيمار و يا مراکز در ارتباط با بيمارستان، راهکار مربوطه را ارائه مي نمايد. ( زير سيستم هاي مالي خارج از بيمارگرد اختياري است )

اطلاعات جمع آوري شده از واحدهاي متعدد بيمارستان و يا مراکز وابسته و کلينيک هاي مرتبط به صورت متمرکز در بانک اطلاعاتي واحد نگهداري مي شوند. اطلاعات بيماري که در هر يک از واحد هاي بيمارستان مراجعه نموده و يا پذيرش گرديده است، در واحدهاي ديگر ( در صورت اجازه دسترسي ) قابل ملاحظه و دسترسي است. به عنوان مثال اگر بيماري در کلينيک معاينه شده و سپس به بخش ارجاع گردد، اطلاعات درماني تشکيل شده در درمانگاه توسط بخش قابل ملاحظه و بررسي است. حتي اگر بيماري قبلاً از داروخانه بيمارستان دارويي دريافت نموده باشد، در مراجعات بعدي حتي پس از ماه ها يا سال ها، سيستم به صورت خودکار پرونده وي را جستجو نموده و در صورت تمايل به کاربر ارائه مي دارد. يکپارچگي اطلاعات تنها به اطلاعات بيماران محدود نبوده و کليه فرآيندهاي بيمارستان همچون نظام درآمدي بيمارستان، خدمات رساني، بيمه گري و ... به صورت يکپارچه جمع آوري و قابل پژوهش و گزارشگيري مديريتي مي باشند.

راسپينا ميتواند با بسياري از ابزارهاي واسط (Interface) ارتباط برقرار نموده و دريافت و يا ارسال اطلاعات به آنها را پشتيباني نمايد. ارتباط با دستگاه هاي آزمايشي، سيستم هاي مديريت تصاوير پزشکي (Pacs)، چاپگرها و اسکنرهاي بارکد (Barcode)، دستگاه هاي کارت خوان بانک ها (POS) (درصورت همکاري بانک مورد نظر) از جمله قابليت هاي سيستم هستند.

چرا نرم افزار مديريت بيمارستان راسپينا؟

محيط کاربري

راسپينا، داراي محيط کاربري زيبا و آسان براي کاربر بوده و از تکنولوژي هاي روز دنيا در جهت سهولت ورود اطلاعات و جستجوها و گزارشات استفاده مي نمايد.

ماژولار بودن

طراحي سيستم به گونه ايست که هر ايستگاه تنها از بخشي از سرويس ها و توانايي هاي سيستم که مرتبط با ماهيت آن ماژول است، استفاده مي نمايد.

گزارشات مديريتي

سيستم داراي محيط گزارش ساز (Report Generator) بوده و براي واحدهاي مربوطه گزارشات به تعداد نامحدود قابل افزايش و با توجه به سطح دسترسي کاربران قابل استفاده و استخراج اطلاعات است.

يکپارچگي اطلاعات

اطلاعات جمع آوري شده از واحدهاي متعدد بيمارستان و يا مراکز وابسته و کلينيک هاي مرتبط به صورت متمرکز در بانک اطلاعاتي واحد نگهداري مي شوند.